سال 93 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد

فرا رسیدن بهار 1393 بر دانشگاهیان ارجمند مبارک باد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دربیست ودوم فروردین1378بایک رشته کامپیوتر وتعداد36نفر دانشجو دریک ساختمان استیجاری آغاز به کارکرد ودرسال 1379تعدادرشته های این واحد دانشگاهی به سه رشته و300نفردانشجو ارتقا یافت.

بیلبورد تبلیغاتی

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05425222776