«ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارک باد.»

«ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارک باد.»

حضرت امام صادق«علیه السلام»:
خواب روزه دار عبادت،خاموشی او تسبیح،عمل وی پذیرفته شده و دعای او مستجاب است.
حلول ماه مبارك رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت هاي عاشقانه و نیایش هاي عارفانه و بندگی خالصانه مبارک باد.