اطلاعیه

اطلاعیه

​​​​​​​​​​​​​​

اطلاعیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل زابل در تابستان سال تحصیلی 98-97 دروس عمومی کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی را ارائه می نمایند. ضمنا بعضی از دروس پایه تخصصی و اصلی رشته های دایر در واحد ارائه می گردد.

زمان ثبت نام و انتخاب واحد 98/04/08 تا 98/04/13 

شروع کلاسها                        15/04/98

پایان کلاسها                           24/05/98

شروع امتحانات                      26/05/98

 پایان امتحانات                          31/05/98