انتشار گاهنامه رایحه یاس / ویژه نامه اربعین حسینی/ توسط حوزه معاونت فرهنگی واحد زابل منتشر شد.

انتشار گاهنامه رایحه یاس / ویژه نامه اربعین حسینی/ توسط حوزه معاونت فرهنگی واحد زابل منتشر شد.

به همت حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل گاهنامه رایحه یاس ویژه اربعین حسینی منتشر شد.
از علاقه مندان به فعالیت در انتشار و عضویت در تحریریه ی این نشریه دعوت به عمل می آید تا به حوزه معاونت فرهنگی واحد مراجعه نمایند.