ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل تا 18 بهمن ماه 98 تمدید شد

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل تا 18 بهمن ماه 98 تمدید شد

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل تا 18 بهمن ماه 98 تمدید شد.
علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند به دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل مراجعه نمایند.