دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل برگزار می کند / همایش چهل سال چهل پیروزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل برگزار می کند / همایش چهل سال چهل پیروزی

به اطلاع همشهریان عزیز و مردم دارالولایه سیستان می رساند، همایش چهل سال چهل پیروزی به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل برگزار می گردد و از عموم مردم شریف سیستان جهت حضور در این همایش دعوت به عمل می آید.
زمان: سه شنبه 22 آبان ماه 97 ساعت 8:30 صبح
مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل