رحلت ملکوتی عالم وارسته "مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی" را به مقام معظم رهبری، مردم شریف میهن اسلامی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و علو درجات آن مرحوم را از خداوند منان خواستاریم.

رحلت ملکوتی عالم وارسته "مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی" را به مقام معظم رهبری، مردم شریف میهن اسلامی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و علو درجات آن مرحوم را از خداوند منان خواستاریم.

رحلت ملکوتی عالم وارسته "مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی" را به مقام معظم رهبری، مردم شریف میهن اسلامی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و علو درجات آن مرحوم را از خداوند منان خواستاریم.