عضویت، تغییر و یا تمدید عضویت در صندوق بیمه مازاد درمان دانشگاه

عضویت، تغییر و یا تمدید عضویت در صندوق بیمه مازاد درمان دانشگاه

همکارانی که تمایل به عضویت، تغییر و یا تمدید عضویت در صندوق بیمه مازاد درمان دانشگاه را دارند باید تا تاریخ 97/11/30 به سامانه ساجد( قسمت ورود خارج سازمان- صندوق هزینه تامین درمان) مراجعه و ضمن مطالعه قوانین، اطلاعات خود و افراد تحت تکفل را تکمیل نمایند.
ترجیحا از مرورگر فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید.