نکات قابل توجه دانشجویان گرامی در هنگام ورود به حوزه امتحانی

نکات قابل توجه دانشجویان گرامی در هنگام ورود به حوزه امتحانی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و برگزاری امتحانات پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 در شرایط پیک شیوع این ویروس در استان، توجه به نکات زیر توسط دانشجویانی که به حوزه امتحانی مراجعه می کنند الزامی است.

-- داشتن ماسک برای ورود به جلسه امتحان الزامی است و در صورت عدم توجه به این مورد از ورود این دانشجویان به حوزه امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

-- رعایت فاصله گزاری اجتماعی و عدم تجمع در حوزه امتحانی و محوطه دانشگاه الزامی است .

-- با توجه به تعطیلی آبخوری های دانشگاه جهت رعایت مسائل بهداشتی، دانشحویان محترم در صورت نیاز آب خوردن به همراه داشته باشند .

-- همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است.