تقویم آموزشی

زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 93-92

زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 93-92
شنبه92/11/12 کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
یکشنبه92/11/13کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه92/11/14 کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه92/11/15 کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
چهارشنبه92/11/16کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
پنج شنبه92/11/17کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
زمانبندي حذف و اضافه نيمسال دوم 93-92
شنبه92/12/3کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
یکشنبه92/12/4کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه92/12/5کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه92/12/6کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
پايان كلاسها در سال جاري92/12/28
حذف اضطراري93/2/27 لغایت 93/2/29
شروع كلاسها 93/11/19
پايان كلاسها93/3/22
امتحانات93/3/24 لغایت 93/4/11

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.