تقویم آموزشی

تقویم ترمی نیمسال اول 93-92

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 93-92
شنبه92/6/16کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
یکشنبه92/6/17کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه92/6/18کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه92/6/19کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود در زمان های اعلام شده صورت می گیردکلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
شروع کلاسها 92/7/1
زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 93-92
شنبه92/7/13
یکشنبه92/7/14
دوشنبه92/7/15
حذف اضطراری92/10/19 لغایت 92/9/25
پایان کلاسها92/10/19
امتحانات92/10/21 لغایت 92/11/9 بجز ایام تعطیل و جمعه

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.