اطلاعیه پژوهشی

اطلاعیه پژوهشی

اعضای محترم هیئت علمی واحد می توانند قبل از ارسال مقالات خود جهت استعلام وضعیت مجلات به لحاظ نامعتبر و یا جعلی بودن به وبسایتhttp://rvp.iau.ir/sp( که بصورت ماهانه به روز می گردد) مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم دقت، بروز هر گونه مشکل در دریافت تشویقی و یا امتیازدهی مقالات، بعهده شخص نویسنده خواهد بود.
با تشکر دفتر امور پژوهشی واحد