انتشار سومین مجله با رویکرد علمی -پژوهشی

انتشار سومین مجله با رویکرد علمی -پژوهشی

انتشار سومین شماره مجله با رویکرد علمی - پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دسته بندی بخشنامه: 

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.