در رتبه بندی های بینالمللی با مدیریت و برنامه ریزی سایت و صفحات وب در واحدهای دانشگاهی

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.