کیفیت های محیط شهری در بازسازی پس از سوانح طبیعی (مطالعه موردی: فضاهای عمومی شهر بم)

کیفیت های محیط شهری در بازسازی پس از سوانح طبیعی (مطالعه موردی: فضاهای عمومی شهر بم)

نویسنده: 
زهره سبزه کار مقدم
رشته تحصیلی: 
استاد راهنما: 
مهندس خالد دارستان
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
فایل پروژه: 
نوع: 
پروژه تخصصی

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.