فرم های اداری و مالی

فرم وام دانشجویی

وام شهریه به صورت باز پرداخت در طول تحصیل و باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیلی پرداخت می گردد 1- وام با باز پرداخت در طول تحصیل در هر ترم یکبار به صورت اقساط (1-20) 2-وام با باز پرداخت بعد از فراغت در هر ترم یکبار (اقساط بعد از فراغت به صورت 36 ماهه ) وام بلند مدت شهریه وزارت علوم تحقیقات وفناوری این وام به صورت باز پرداخت بعد از فراغت ترمی یکبار پرداخت میگردد مدارک مورد نیاز: 1- تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن 2- کپی کارت ملی و شناسنامه دانشجو و ضامن 3-کپی حکم کارگزینی ضامن 4- تعهد نامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت و اصل تعهد نامه محضری به صندوق رفاه تحوی