قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان محترم به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در انتخاب واحد و شرکت در امتحانات پایان نیمسال جاری لطفا نسبت به تسویه حساب و واریز باقی مانده شهریه خود حداکثر تا پایان آذرماه 1393 اقدام نمایید./

با تشکر امور شهریه