استقرار تیم سیار انتقال خون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل

استقرار تیم سیار انتقال خون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل

تیم سیار انتقال خون شهرستان زابل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل حضور پیدا کرد و داوطلبین اهدای خون با مراجعه به این ایستگاه خون خود را اهدا کردند.
با توجه به نیاز شدید مراکز درمانی به خون سالم و فراورده های خونی و فراخوان های متعدد سازمان انتقال خون مبنی بر مشارکت مردم در اهدای خون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل از تیم سیار انتقال خون این شهرستان جهت حضور در این واحد دانشگاهی دعوت کرد.
استقبال دانشجویان و کارکنان این واحد دانشگاهی و مشارکت آنها در این امر خدا پسندانه و انسانی قابل توجه بوده و این تیم به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل حضور خواهد داشت.