اطلاعیه/امتحانات ترم تابستان دانشگاه به تعویق افتاد

اطلاعیه/امتحانات ترم تابستان دانشگاه به تعویق افتاد

امتحانات ترم تابستان 97-98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل به تعویق افتاد
امتحانات ترم تابستان از تاریخ 2 شهریور 98 لغایت 6 شهریور 98 برگزار خواهد شد