اطلاعیه ی دروس معارف

اطلاعیه ی دروس معارف

به اطلاع دانشجویانی که در ترم جاری دروس معارف را انتخاب نموده اند می رساند :برای جبران تعطیلی اضطراری دانشگاه می بایست به سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس:ec.nahad.ir مراجعه وپس از ثبت نام، نسبت به گذراندن ۶یا۸جلسه از محتوای درس مربوطه اقدام نمایندو حسب بخشنامه مربوطه ۴ نمره از ۲۰ نمره پایان ترم اختصاص به گذراندن این دوره وشرکت در آزمون آن دارد ضمنا برای درس آشنایی با قرآن به گرایش تفسیر قرآن بخش تجوید ودرس وصایا به اندیشه های سیاسی حضرت امام بخش بازخوانی وصیت نامه امام خمینی مراجعه کنند وسایر دانشجویان طبق عنوان درس مربوطه اقدام نمایند/