اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی
امتحانات نیمسال تابستان98-97 از مورخه ی 1398/06/02 لغایت 1398/06/06 می باشد.