25 و 26 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون در رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

25 و 26 بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون در رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org در مقاطع کاردانی و کارشناسی از چهارشنبه 25 بهمن 96 لغایت 26 بهمن 96 در دسترس علاقه مندان به ادامه تحصیل خواهد بود