ریاست

نام ونام خانوادگی :جناب آقای دکتر محمد مجوزی

تاریخ تولد:

مرتبه علمی : دکترا

نوع استخدام:

پایه:

تاریخ استخدام:

نوع همکاری : تمام وقت

پست الکترونیک:

سوابق تحصیلی:

سوابق اجرایی:

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.