فارغ التحصیلان

مشخصات فردی

 

نام نام خانوادگی

بلال کیخا               

نام و نام خانوادگی

الهام اربابی          

نام و نام خانوادگی

مریم نارویی

وظایف و عملکردها -

صدوردانشنامه -صدور گواهینامه -صدور تائیدیه تحصیلی - پاسخگويي به استعلامات ادارات و سازمانها در خصوص مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه -معرفي فارغ التحصيلان ممتاز جهت استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلي بالاتر - صدور ريز نمرات جهت استفاده در داخل كشور - صدور ريز نمرات قابل ترجمه جهت متقاضيان اد امه تحصيل در خارج از كشور -امور مرتبط با مفقود شدن مدارك تحصيلي و صدور مدارك المثني