معاون فرهنگی و دانشجویی

 

 

- مشخصات فردي

 

 

نام : حسین

 نام خانوادگی: ملاشاهی زارع

 

محل تولد:  زابل

نام پدر :  رمضان

تلفن تماس:  

نشانی محل سکونت:  

پست الکترونیکی:

  Zarehosein25@yahoo.com 

تلفن تماس ضروری:   

2- سوابق تحصيلي :

معدل

 

 

 

کشور/ شهر محل تحصیل

نام واحد آموزشی

مدت تحصیل

گرایش

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تا

از

74/14

ایران/ قم

حوزه علمیه قم

85-86

80-81

فقه و اصول

علوم حوزوی

فوق دیپلم

90/14

ایران/ قم

حوزه علمیه قم

89-90

86-87

فقه و اصول

علوم حوزوی

لیسانس

44/14

ایران/ قم

حوزه علمیه قم

93-94

90-91

فقه و اصول

علوم حوزوی

فوق لیسانس

در حال تحصیل

ایران/ زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در حال تحصیل

95-96

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

دکترا