کارشناسان آموزش

مشخصات و سوابق اجرایی

 

حوزه فعالیت مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
کارشناس آموزش لیسانس زهرا ده مرده
کارشناس آموزش لیسانس شهربانو شهدادی
کارشناس تحصیلات تکمیلی لیسانس حسنیه فیروزکوهی
کارشناس آموزش لیسانس مریم رضوان نژاد
کارشناس آموزش لیسانس فاطمه کیوان
کارشناس آموزش لیسانس محمد آذریان

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.