حمید اکاتی

سوابق شغلی

عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

مسولاعتبارات طرحها

اداره کل راه و ترابری ایرانشهر

1380

1385

اشتغال دراداره کل امور مالیاتی

مشهد وزابل

1385

1387

هیات علمی ومدیر گروه مدیریت وامور مالی

دانشگاه آزاد زابل

1387

1393

مسئول دفتر سنجش وارزیابی

دانشگاه آزاد زابل

 

 

سرپرست معاونت اداری ومالی

دانشگاه آزاد زابل

1390

1392

رییس امتحانات پایان  ترم دانشجویان

دانشگاه آزاد زابل

1390

1392

1393 -1394 سرپرست معاونت آموزش و دانشجویی دانشگاه زابل
- 1394 تاکنون مدیر گروه مدیریت ارشد
   

پایان نامه ها

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی ومقایسه شاخصهای کلان اقتصادی(بهره وری،اشتغال،اقتصادیدرپنج واحدحمل و نقل بامدیریت بخش تعاون ومدیریت بخش خصوصی

کارشناسی ارشد

دکتردلقندی

دکتر دانایی

 

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

بررسی رابطه مدیریت توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی درایران با تاکید بر بخش کشاورزی

حمید اکاتی

 

 

90

دانشگاه آزاد زابل

مقالات ارائه شده در همایشها

عنوان مقاله

نویسندگان

نوع ارائه

عنوان همایش

سال برگزاری

محل برگزاری

آموزش وکارآفرینی

حمید اکاتی

سخنرانی

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها وراهکارها

1392

 

خلاقیت نوآوری وکارآفرینی

حمید اکاتی

سخنرانی

دومین کنفرانس بین المللی کار آفرینی وتوسعه اقتصادی

1392

قم

پیاده سازی استراتژی وموانع موفقیت

حمید اکاتی

پوستر

دومین کنفرانس بین المللی کار آفرینی وتوسعه اقتصادی

1392

قم

بررسی ظرفیتها وارزشهای اکوتوریستی منطقه سیستان

حمید اکاتی

پوستر

نخستین همایش گردشگری،اقتصاد وبازاریابی

1391

زابل

تسهیل کنندههای سیستم تولید انعطاف پذیر درتولید چابک

حمید اکاتی

 

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری وکار آفرینی

1389

شیراز

 

 

تشویق ها جوایز تقدیر ها

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

برنامه های عمرانی وفرهنگی

پیشبرد اهداف توسعه منطقه

فرمانداری زابل

فرماندار

5/12/88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران طرح

مشخصات همکاران

سال

سازمان حامی

بررسی رابطه مدیریت توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی درایران با تاکید بر بخش کشاورزی

حمید اکاتی

 

 

90

دانشگاه آزاد زابل

مقالات چاپ شده درنشریات خارجی

date

country

Publisher title

Paper title

 

 

 

EXamin the Relationship between financialDevelopment and Economic Growth with Emphasis on the Agricultural Sector in Iran

 

 

 

Study about effective factors on citizens social trust in urban managent

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.