رویا سبزه گر

دروس تدریس شده تاریخ پایان تاریخ شروع وضعیت همکاری نام موسسه ردیف
اقتصاد خرد و کلان مالیه عمومی 86 82 حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 1
اقتصاد خرد و کلان  اقتصاد کشاورزی 86 85 حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2
اقتصاد سنجی- اقتصاد منابع- اقتصاد ریاضی- اقتصاد تولید- ارزیابی طرحها 87 82 حق التدریس دانشگاه پیام نور بیرجند 3

سوابق اجرایی

سال ها سازمان /موسسه عنوان مسئولیت ردیف
89 مرداد تا بهمن 93 دانشگاه آزاد اسلامی زابل مدیر گروه رشته اقتصاد کشاورزی، بازرگانی و امور گمرکی 1
89 تا 90 دانشگاه آزاد اسلامی زابل دبیر شورای پژوهشی زنان منطقه 14 2
بهمن 94 دانشگاه آزاد اسلامی زابل مدیر پژوهش 3

مقالات ISI

تاریخ چاپ عنوان مجله عنوان مقاله ردیف
agu2012 archives des sciences MEASURING THE Welfar and distribution impacts of agricultural trade policies in iran 1

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

نوع ارائه زمان برگزاری عنوان مقاله ردیف
پوستر اسفند 88 اعتدال در طریق حضرت دوست، الگوی مصرف از دیدگاه اسلام، دانشگاه آزاد 1
سخنرانی بهمن 90 نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در توسعه گردشگری ایران، همایش ملی گردشگری، اقتصاد و بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی زابل 2
پوستر آبان 91 دولت از منظر فقه سیاسی تشیع همایش ملی ژئوپلتیک شیعه انجمن ژئوپلتیک ایران، تهران 3
سخنرانی آبان 93 کنفرانس بین المللی حسابداری اقتصاد و مدیریت مالی ، forecasting price movements of iran chicken by application of discriminant analysis 4
سخنرانی اسفند 93 تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در زیربخشهای اقتصادی استان سیستان و بلو چستان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد، شیراز 5

طرح های پژوهشی

تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان طرح ردیف
84 82 امکان سنجی اشتغال در بخش کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران 1
92 91 رتبه بندی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان بر اساس سطح توسعه یافتگی با تاکید بر شاخصهای کشاورزی اجتماعی، و زیربنایی با استفاده از مدل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی زابل 2
93 92 تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در زیر بخشهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان 3

آثار در دست چاپ

توضیحات نوع عنوان کتاب ردیف
  ترجمه econometrics by examples 1
       

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.