محمود لایق رفعت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زابل از سال 1384 تاکنون
مسئول دفتر فنی دانشگاه آزاد زابل از سال 1384 تا سال 1388
معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد زابل از سال 1388 تا سال 1390
مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد زابل از سال 1386 تا سال 1393
عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد زابل از سال 1387 تا سال 1390
عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد زابل از سال 1388 تا سال 1392
عضو شورای شهر زابل از سال 1392 تاکنون
عضو سازمان نظام مهندسی از سال 1384 تاکنون
عضو کمیته انتصابات منطقه 14 از سال1388 تاکنون
عضو کمیسیون عمران شهرداری زابل از سال 1392 تاکنون

بررسی ضریب شکل پذیری سازه های فضاکار تک لایه 88
بررسی پارامترهای لرزه ای سازه های فضاکار 86

برآورد پارامترهاي لرزه اي سازهاي فضاكار تك لايه
دومين كنفرانس ملي سازه هاي فضا كار
بررسي رفتار سازه هاي فضاكار به روش تحليل ديناميكي غير خطي
همايش ملي زلزله و مقاوم سازي ساختمان
بررسي سطح عملكرد چليك هاي فضاكار به روش طيف ظرفيت
سومين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران
بررسي مقاومت افزون در سازه هاي فضاكار
كنفرانس بين المللي سبك سازي و زلزله
پارامترهاي لرزه اي بادبندهاي دروازه اي به روش طيف ظرفيت
سومين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران
تعيين پارامترهاي لرزه اي چليك هاي فضاكار تحت بارهاي ديناميكي زلزله
همايش ملي زلزله و مقاوم سازي ساختمان
Numerical evaluation of routing of dam reservoir to discuss the flood plain 15th Civil Engineering Students ponference
Effect of cement consumption on durability properties of concrete against alkali reactions 15th Civil Engineering Students ponference
Evaluation of hydrodynamic Dam - Reservoir interaction in Concrete Arch Dams 15th Civil Engineering Students ponference
Effect of Cement Consumption Optimization on Durability and Mechanical properties of concrete 15th Civil Engineering Students ponference
مدلسازی عملکرد حرارتی سیستم دیوار خانه های مسکونی 15th Civil Engineering Students ponference
NUMERICAL EVALUATION OF ROUTING OF DAM RESERVOIR TO DISCUSS THE FLOOD پایگاه علوم جهان اسلام
Effect of Cement Consumption Optimization on Durability and
Mechanical properties of Concrete Life Science Journal
Evaluation of hydrodynamic Dam - Reservoir interaction in Concrete Arch Dams Indian journal of Scientific Research(IJSR

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.