مهدی توجگی

ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

واحد زابل

بورسیه و عضو هیات علمی

مهر88

تاکنون

اصول حسابداری1و2و3-  حسابداری میانه1و2-  حسابداری پیشرفته1و2- حسابداری صنعتی1و2-  مدیریت مالی1-  زبان تخصصی1-

2

مرکز زهک

عضو هیات علمی

بهمن 87

تاکنون

اصول حسابداری1و2و3-  حسابداری میانه1و2-  حسابداری پیشرفته1و2- حسابداری صنعتی1و2 -  زبان تخصصی1

3

پیام نور زابل

مدعو

مهر88

تاکنون

حسابداری2 و 3 و صنعتی1 و صنعتی2 و صنعتی 3 و میانه 1 و میانه 2 و پیشرفته 1 و پیشرفته 2

4

پیام نور زهک

مدعو

مهر 88

تاکنون

حسابداری مدیریت

 

     6- سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

مسئول هماهنگی و امور اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زهک

89 تا 92

2

مدیر گروه حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زهک

89 تاکنون

3

بازرس

هلال احمر شهرستان زهک

91 تاکنون

4

معاون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زهک

92 تاکنون

5

مشاور

فرمانداری شهرستان زهک

92 تا 94

6

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

1/5/94 تا 1/6/95

7

عضو شورای مرکز رشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

1/5/94 تاکنون

8

مسئول کارگزینی هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

94 تاکنون

9

دبیر کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

95 تاکنون

ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1

The Impact of Accounting Standards on Earnings Persistence:Evidence from Iran

LIFE SCIENCE JOURNAL

2012

2

Investigating the Relation between Conservatism in different Accounts(Accounts receivable, Accounts payable) and Future Operating Cash Flow: Evidence from Iran

JOURNAL OF AMERICAN SCIENCE

2013

3

Investigating the Relationship between Residual Income and Net Income in Explaining Stock Returns

EMERGENCIAS JOURNAL

2014

 

ردیف

عنوان مقاله

زمان برگزاری

نوع ارائه

1

بررسی رابطه بین هموار سازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

1394

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

 ردیف


عنوان کتاب/ مقاله 


نوع ( تألیف / ترجمه)


توضیحات


1


تاثیر ابعاد رضایت از خدمات بانکی بر وفاداری مشتری در صنعت بانکداری


طرح پژوهشی


در حال انجام 

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.