مهدی توجگی

ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

واحد زابل

بورسیه و عضو هیات علمی

مهر88

تاکنون

اصول حسابداری1و2و3-  حسابداری میانه1و2-  حسابداری پیشرفته1و2- حسابداری صنعتی1و2-  مدیریت مالی1-  زبان تخصصی1-

2

مرکز زهک

عضو هیات علمی

بهمن 87

تاکنون

اصول حسابداری1و2و3-  حسابداری میانه1و2-  حسابداری پیشرفته1و2- حسابداری صنعتی1و2 -  زبان تخصصی1

3

پیام نور زابل

مدعو

مهر88

تاکنون

حسابداری2 و 3 و صنعتی1 و صنعتی2 و صنعتی 3 و میانه 1 و میانه 2 و پیشرفته 1 و پیشرفته 2

4

پیام نور زهک

مدعو

مهر 88

تاکنون

حسابداری مدیریت

 

     6- سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

مسئول هماهنگی و امور اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زهک

89 تا 92

2

مدیر گروه حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زهک

89 تاکنون

3

بازرس

هلال احمر شهرستان زهک

91 تاکنون

4

معاون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زهک

92 تاکنون

5

مشاور

فرمانداری شهرستان زهک

92 تا 94

6

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

1/5/94 تا 1/6/95

7

عضو شورای مرکز رشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

1/5/94 تاکنون

8

مسئول کارگزینی هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

94 تاکنون

9

دبیر کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

95 تاکنون

ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1

The Impact of Accounting Standards on Earnings Persistence:Evidence from Iran

LIFE SCIENCE JOURNAL

2012

2

Investigating the Relation between Conservatism in different Accounts(Accounts receivable, Accounts payable) and Future Operating Cash Flow: Evidence from Iran

JOURNAL OF AMERICAN SCIENCE

2013

3

Investigating the Relationship between Residual Income and Net Income in Explaining Stock Returns

EMERGENCIAS JOURNAL

2014

 

ردیف

عنوان مقاله

زمان برگزاری

نوع ارائه

1

بررسی رابطه بین هموار سازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

1394

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

 ردیف


عنوان کتاب/ مقاله 


نوع ( تألیف / ترجمه)


توضیحات


1


تاثیر ابعاد رضایت از خدمات بانکی بر وفاداری مشتری در صنعت بانکداری


طرح پژوهشی


در حال انجام