اخبار دانشگاه

مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات

احتراما، به آگاهی می رساند مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور رفع و جبران خلاءهای پژوهشی موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ترسیم یک چشم انداز راهبردی مناسب در این زمینه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را با توجه به اولویت های پژوهشی مصوب سال 1392 خود ( به شرح پیوست) و هم چنین سایر موضوعات پیشنهادی آن دانشگاه در امر قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88724483 تماس حاصل نمایند.

صفحه‌ها