اخبار دانشگاه

فراخوان مقاله پژوهش نامه ی ادبیات وزبان شناسی

فصل نامه ی "پژوهش های ادبیات وزبان شناسی " ازهمه پژوهش گران برای ارسال مقاله دعوت می نماید .
آدرس دفتر نشریه : فارس ، فیروز آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نشریه پژوهش نامه ی ادبیات وزبان شناسی

تلفن تماس :09394830649

سخنرانی علمی اعضای هیات علمی

کلیه اعضای هیات علمی که مایل به برگزاری سخنرانی علمی می باشند خواهشمند است جهت دریافت وتکمیل فرم به آدرس /www.iauzabol.ac.ir/حوزه های سازمانی /معاونت پژوهشی وفناوری /فرم ها /مراجعه نمایند وفرم مربوطه را به معاونت پژوهشی تحویل نمایند.

اسامی کتب در حال ترجمه

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.