پروژه‌های دانشجویی

ردیف عنوان استاد راهنما فایل پروژه مقطع تحصیلی نویسنده
1 گزارش کاراموزی مهندس علی اکبر کیخا PDF icon projeh9.pdf کاردانی مرتضی کشته گر
2 گزارش کاراموزی مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh23.pdf کارشناسی مهران طارقی
3 گزارش کاراموزی مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh27.pdf کارشناسی مصطفی جاویدی
4 گزارش کارآموزی محمود لایق رفعت PDF icon projeh86.pdf کارشناسی فخرالدین رکنی
5 گزارش کارآموزی مهندس مهدی کیخا PDF icon projeh53.pdf کارشناسی محمد قاسم مومن زاده
6 گزارش کارآموزی دکتر پور ارباب PDF icon projeh56.pdf کارشناسی جلیل جهانتیغ
7 گزارش کارآموزی د PDF icon projeh58.pdf کارشناسی حجت جمالی پودینه
8 گزارش کارآموزی مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh68.pdf کارشناسی مهدی بهزادی نیا
9 کیفیت های محیط شهری در بازسازی پس از سوانح طبیعی (مطالعه موردی: فضاهای عمومی شهر بم) مهندس خالد دارستان PDF icon projeh10.pdf کارشناسی زهره سبزه کار مقدم
10 کاربرد ژئوسنتیک ها در مهندسی عمران دکتر علی پور اربابی PDF icon projeh70.pdf کارشناسی احمد میرشکاری
11 کاراموزی محمود لایق رفعت PDF icon projeh92.pdf کارشناسی عباسعلی شیخ
12 کاراموزی محمود لایق رفعت PDF icon projeh97.pdf کارشناسی محمد نوری
13 کاراموزی مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh.pdf کارشناسی عماد الدین نجفی
14 کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان دکتر سبزه گر PDF icon kar amoozi 1.pdf کارشناسی فرزاد میناب
15 کارآموزی دکتر سبزه گر PDF icon projeh6.PDF کارشناسی ندا علوی
16 پروژه کارورزی مهندس علی اکبر کیخا PDF icon projeh6.pdf کاردانی مژده هراتی مقدم
17 پروژه فولاد مهندس مهدی کیخا PDF icon foolad.pdf کارشناسی اشکان معزی
18 پروژه فولاد مهندس محمود لایق رفعت PDF icon کار آموزی.pdf کارشناسی مجتبی مشهدی
19 پروژه فولاد مهندس مهدی کیخا PDF icon projeh89.pdf کارشناسی علیرضا گمرکی
20 پروژه فولاد مهدی کیخا فایل projeh30.rar کارشناسی بهزاد سردشتی
21 پروژه سازه های فولادی د فایل projeh42.rar کارشناسی مسعود داوری
22 پروژه سازه های فولادی مهدی کیخا PDF icon projeh44.pdf کارشناسی مهدی شهرکی
23 پروژه سازه های فولادی مهدی کیخا PDF icon projeh49.pdf کارشناسی مهدی شهرکی
24 پروژه سازه های فولادی مهندس مهدی کیخا PDF icon projeh69.PDF کارشناسی حسینعلی محمدی
25 پروژه سازه های فولادی مهندس مهدی کیخا PDF icon پروِژه فولاد.pdf کارشناسی مجتبی اصحابی مقدم

صفحه‌ها