پروژه‌های دانشجویی

ردیف عنوان استاد راهنما فایل پروژه مقطع تحصیلی نویسنده
51 پروژه راهسازی دکتر علی پوراربابی PDF icon projeh 4.pdf کارشناسی علی اکبر کوهکن
52 پروژه راهسازی دکتر ذوقی PDF icon projeh11.pdf کارشناسی سینا حسینی فرد
53 پروژه راهسازی مهندس رحیمی PDF icon projeh13.pdf کارشناسی مهدی عسگری تورزنی
54 پروژه راهسازی د PDF icon projeh21.pdf کارشناسی مجید خدابنده
55 پروژه راهسازی دکتر علی پور اربابی PDF icon projeh64.pdf کارشناسی مجتبی مشهدی
56 پروژه راهسازی دکتر علی پور اربابی PDF icon projeh65.pdf کارشناسی محمد علی برکی
57 پروژه راه دکتر پورارباب PDF icon projeh77.pdf کارشناسی سید محمد کاظم حسینی طباطبائی
58 پروژه راه دکتر پورارباب PDF icon projeh82.pdf کارشناسی سید علیرضا فاطمی
59 پروژه راه دکتر ملکوتی PDF icon projeh12.pdf کارشناسی امین مسیح زاده
60 پروژه راه مهندس علی پورارباب PDF icon projeh15.pdf کارشناسی علیباقری
61 پروژه راه د فایل projeh26.rar کارشناسی عربشاهی
62 پروژه راه دکتر علی پوراربابی PDF icon projeh36.pdf کارشناسی جلال خوشنودی خرشتمی
63 پروژه راه دکتر پور ارباب PDF icon projeh57.pdf کارشناسی مهدی بهزادی نیا
64 پروژه تخصصی، (سازه های پیش ساخته بتنی) پور ارباب PDF icon proje takhasosi.pdf کارشناسی عباسعلی ژانوری
65 پروژه تخصصی مهندس گلوی PDF icon projeh55.pdf کارشناسی عباسعلی میر
66 پروژه بتن آرمه محمود لایق رفعت PDF icon projeh90.pdf کارشناسی حسینعلی محمدی
67 پروژه بتن آرمه د فایل projeh29 .rar کارشناسی احسان مومن کیخا
68 پروژه بتن محمود لایق رفعت PDF icon 02.pdf کارشناسی سید علیرضا فاطمی
69 پروژه بتن محمود لایق رفعت فایل تحویلی دانشگاه.rar کارشناسی محمد ناظریان ادیمی
70 پروژه بتن مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh34.pdf کارشناسی جلال خوشنودی خرشتمی
71 پروژه بتن د فایل projeh40.rar کارشناسی احمد قنبری
72 پروژه بتن مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh61.pdf کارشناسی علی سرابندی
73 پروژ] سازه های بتنی مهندس محمود لایق رفعت PDF icon projeh10.pdf کارشناسی امید رضایی
74 نقشه برداری و ترازیابی مهندس دارستان PDF icon projeh3.pdf کارشناسی سعید سنچولی
75 نقشه برداری خالد دارستان PDF icon Doc1.pdf کاردانی ذبیع الله رخشانی

صفحه‌ها

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.